หับ โห้ หิ้น (Hab Ho Hin Red Rice Mill)

วันที่ : 2023.07.08

 

จุดเด่นอีกอย่างในย่านเมืองเก่าสงขลาคือ หับ โห้ หิ้น หรือ อาคารสีแดงอายุร้อยกว่าปี ที่ใครมาเที่ยวสงขลา ก็ต้องมาเที่ยว ถ่ายรูป Check-in ที่นี่กัน

จากต้นตระกูลเสาวพฤษ์ (ขุนราชกิจจารี) ได้ร่วมหุ้นกับตระกูลโคนันทน์ จัดตั้ง “หับ โห้ หิ้น” ขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ.2454 แต่ภายหลังหลานๆ ของขุนราชกิจจารีได้ซื้อกิจการทั้งหมด และมีการปรับปรุงพัฒนาโรงสีข้าว มีการเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์พลังงานไอน้ำ ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง โดยซื้อเครื่องยนต์นี้มาจากประเทศอังกฤษ 

 

จากไอเดียที่แหวกแนวนี้ทำให้ดำเนินกิจการไปด้วยดี และแนวคิดของท่านผู้นี้คือ นายสุชาติ รัตนปราการ หนุ่มนักเรียนปีนัง โดยต้นสกุล “รัตนปราการ” เป็นคนจีนฮกเกี้ยน แต่เดิมใช้สกุลว่า “แซ่ก๊วย” ซึ่งได้อพยพมาจากเมืองจีน มาตั้งรกรากอยู่ที่สงขลา เมื่อราวปี พ.ศ.2250 (สมัยพระเจ้าเสือ แห่งอาณาจักรอยุธยา)
(Credit: www.mgronline.com)

ที่นี่เป็นโรงสีข้าวที่เปิดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2457 คำว่า “หับ โห้ หิ้น” เป็นภาษาจีนฮกเกี้ยน หับ แปลว่า สามัคคี โห้ แปลว่า ความเจริญรุ่งเรือง หิ้น แปลว่า สวนหรือที่ที่คนมารวมกัน ก็แปลประมาณว่า ที่ที่คนมาอยู่รวมกันแล้วเกิดความสามัคคีรุ่งเรือง

 

 

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ความเจริญของที่นี่ก็เปลี่ยนไป โรงสีหับ โห้ หิ้นเลยปิดตัวลงและทายาทเปลี่ยนที่นี่เป็นท่าเรือประมงขนาดใหญ่ จนกลายมาเป็นที่ท่องเที่ยวอย่างในปัจจุบัน

 

 

 

 

smile หับ โห้ หิ้น (Red Rice Mill)
   ที่ตั้ง: ถ.นครนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
   เบอร์: 074-321 675
   เปิด: ทุกวัน ตั้งแต่ 08.00-18.00 น.
   Map: https://goo.gl/maps/2LaeCUj7vD3PLqfR7