ปราสาทหินพิมาย

วันที่ : 2023.07.17

 

สถานที่ท่องเที่ยว เวลาเราไปจ.นครราชสีมา "ปราสาทหินพิมาย" น่าจะเป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายที่จะต้องไป Check-in กัน

 

ปราสาทหินพิมาย เป็นศาสนสถานที่สร้างในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน

คำว่า "พิมาย" น่าจะเป็นคำเดียวกับคำว่า "วิมาย" ที่ปรากฎอยู่ในจารึกภาษาเขมรบนแผ่นหิน บริเวณกรอบประตูภายในโคปุระระเบียงคดด้านทิศใต้

 

สะพานนาคราช เป็นบันไดทางขึ้นสู่ตัวปราสาท มีลักษณะเป็นลานยกพื้นรูปกากบาท ซึ่งตามความเชื่อของศาสนาฮินดู สะพานนี้เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์

 

ราวสะพานโดยรอบสลักเป็นลำตัวนาค ชูคอแผ่พังพานเป็นนาคเจ็ดเศียร มีลักษณะรูปแบบศิลปกรรมแบบนครวัด

 

ซุ้มประตูและกำแพงแก้ว

 

 

ชาลาทางเดิน เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างซุ้มประตูทางเข้าด้านทิศใต้และระเบียงคด ลักษณะยกพื้นเป็นขอบทางเดินขึ้นลงได้โดยรอบ จึงทำให้เกิดช่องว่างเป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้า จำนวน 4 ช่อง จึงทำให้เป็นแผนผังรูปกากบาท

 

หลุมบรรจุวัตถุมงคล ซึ่งภายใในพบแผ่นทองรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส จำนวน 8 แผ่น มีการตอกลวดลายเป็นลายดอกบัว 8 กลีบ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาคาร และยังพบเม็ดพลอยสีขาวและสีแดงปนอยู่ในแผ่นทองด้วย

 

ปรางค์หินแดง ก่อสร้างด้วยหินทรายสีแดง ตั้งอยู่บนฐานสีเหลี่ยมจตุรัสย่อมุม ประตูทางเข้าก่อเป็นมุขยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ส่วนฐานต่อเนื่องกับหอพราหมณ์

 

 

 

พลับพลา ภายในลานชั้นในด้านตะวันออก มีฐานอาคารก่อสร้างด้วยหินทรายสีแดงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสย่อมุม พื้นที่ตรงกลางเป็นช่องสี่เหลี่ยมและมีหลุมขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าอาคารหลังนี้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม

 

ปรางค์พรหมทัต ก่อสร้างด้วยศิลาแลง มีฐานเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสย่อมุม ประตูก่อเป็นมุขยื่นออกมาทั้ง 4 ด้าน ภายในประดิษฐานรูปจำลองของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่เป็นมหาราชองค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรเขมร

 

 

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพิมาย เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ซึ่งเก็บหลักฐานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับราฐานและการพัฒนาการของวัฒนธรรมอีสานในอดีตจนถึงปัจจุบัน

 

ภายในพิพิธภัณฑ์ัจัดแสดงวัตถุโบราณที่ได้มาจากปราสาทหินพิมาย และปราสาทหินต่างๆในอีสานใต้

 

 

 

 

 

ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 จะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ และจัดแสดงเกี่ยวกับทับหลังจากปราสาทหินพิมายและปราสาทหินต่างๆ

 

 

 

 

 

ถ้าได้มาเที่ยว จ.นครราชสีมา ก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวปรสาทหินพิมายกัน ได้ทั้งความสวยงามและความรู้ไปในตัว 

 

🛖 ปราสาทหินพิมาย
📌 ที่ตั้ง: ถ.วนปรางค์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
⏰ เวลา: เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 07.00-18.00 น.
☎️ เบอร์: 044-471 535
💰 ค่าเข้า: ราคา 20 บาท/คน และชาวต่างชาติ 100 บาท/คน
🚗 Map: https://goo.gl/maps/DEfgW2DqjX6qzC9H6 

 

⭐️ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพิมาย
📌 ที่ตั้ง: ถ.ท่าสงกรานต์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
⏰ เวลา: เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 09.00-16.00 น.
☎️ เบอร์: 044-471 167
💰 ค่าเข้า: ราคา 20 บาท/คน และชาวต่างชาติ 100 บาท/คน
🚗 Map: https://goo.gl/maps/UXbiwpvfTK6firYo7