ปราสาทหินโคราช

วันที่ : 2024.03.15

 

เที่ยวโคราช เที่ยวปราสาทหิน ก็ต้องนึกถึงปราสาทหินพิมายกันก่อน แต่เราก็ได้ไปเยี่ยมชมความสวยงาม ความยิ่งใหญ่ของปราสาทหินพิมายกันมาแล้ว แต่ที่โคราช ก็ยังมีปราสาทหินที่น่าสนใจอีกหลายที่ ซึ่งวันนี้เราจะพาไปเที่ยวและเล่าให้ฟัง ว่ามีที่ไหนบ้าง

 

🎯 ปราสาทหินพนมวัน 🎯

ปราสาทพนมวัน จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปราสาทนี้ใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ

 

สันนิษฐานว่าปราสาทพนมวันสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 15 เดิมเป็นการสร้างขึ้นเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูเหมือนกับปราสาทขอมอื่นๆ แต่ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธ

 

 

ส่วนการก่อสร้างเดิมสร้างด้วยอิฐต่อมาในสมัยพุทธศตวรรษที่ 18-19 สร้างสิ่งก่อสร้างด้วยหินทับลงไป ลักษณะโดยรวมคล้ายๆปราสาทหินพิมายแต่ขนาดเล็กกว่า

 

สิ่งที่เหมือนกับปราสาทหินพิมาย คือ ปราสาทประธาน ด้านหน้าของปราสาทประธานเป็นมณฑปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วเชื่อมปรางค์ประธานกับมณฑปด้วยมุขกระสัน หรือ อันตราละ

ซึ่งเป็นทางเดินที่มีหลังคาคลุม หรือ ฉนวนทางเดินสู่ปราสาท

 

 

ด้านในปราสาทประธานมีพระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยาจำนวน 4 องค์ปางประธานอภัยและปางแสดงธรรม ซึ่งให้บรรยากาศที่ขลังมาก

 

 

 

ปราสาทหินพนมวัน
ที่ตั้ง: บ้านมะค่า ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เวลา: เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 08.30-16.30 น.
Map: https://maps.app.goo.gl/GxcuqjEbonQWht6A7 

 

🎯 ปราสาทเมืองแขก 🎯

ที่ตั้ง: บ้านกกกอก ต.โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
Map:
https://maps.app.goo.gl/CSRdPpubFSyf7Phh9 

 

สภาพของปราสาทปัจจุบันเมื่อเทียบกับปราสาทหินพิมายและพนมวันแล้ว ที่นี่ทรุดโทรมกว่าเยอะ แทบไม่เห็นภาพความสมบูรณ์ของสถานที่เลย 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์คาดว่าสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 เพื่อเป็นศาสนสถานตามความเชื่อในศาสนาฮินดู ศิลปะการสร้างเป็นแบบเกาะแกร์ และ แปรรูป ก่อสร้างด้วยอิฐและหินทราย

 

 

ตัวปราสาทประธานมีลักษณะแผนผังคล้ายๆกับปราสาทหินพิมายคือมีมณฑปเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนหน้าด้านหน้า ส่วนสภาพปัจจุบันเหลือแค่ฐานและผนังอาคารบางส่วนเท่านั้น ไม่รู้ว่าเพราะเหตุนี้หรือเปล่าที่การบูรณะทำได้เท่านี้ ชิ้นส่วนหลักๆหลายส่วนน่าจะเสียหายหรือสูญหายไปตามกาลเวลา

 

 

🎯 ปราสาทโนนกู่ 🎯

ที่ตั้ง: บ้านกกกอก ต.โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
Map:
https://maps.app.goo.gl/6ttgiW3kDk5t4kif9

“ปราสาทโนนกู่” ซึ่งอยู่ในอำเภอสูงเนิน เป็นปราสาทหลังเดี่ยวๆ สภาพภายนอกพอๆกับปราสาทเมืองแขก 

จากหลักฐานที่พบ สันนิษฐานว่า ปราสาทโนนกู่เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู คาดว่าสร้างขึ้นพุทธศตวรรษที่ 15 รุ่นเดียวกับปราสาทเมืองแขก เป็นปราสาทหลังเดียวตั้งอยู่บนฐานสูง ด้านหน้ามีวิหารหันหน้าเข้าปราสาทประธาน

 

 

 

ปราสาทโนนกู่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนขนาดใหญ่ชื่อ “เมืองโคราฆปุระ” คล้ายๆกับ “เมืองเสนา” ที่อยู่ไม่ไกลกันนัก

 

 

 

🎯 ปราสาทเมืองเก่า 🎯

ที่ตั้ง: บ้านกกกอก ต.โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
Map:
https://maps.app.goo.gl/SM5zPb8T91Bk6gYGA 

 

 

ปราสาทเมืองเก่า ปราสาทนี้อยู่ในพื้นที่วัดครับชื่อวัดปรางค์เมืองเก่า มีปราสาทประธานหลังใหญ่อยู่ 1 หลังแล้วก็มีบรรณาลัยที่เล็กกว่าอีกหลัง

 

ปราสาทเมืองเก่าทำหน้าที่เป็น “อโรคยาศาล” หรือโรงพยาบาลซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน 102 แห่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงให้สร้างขึ้นตามเส้นทางราชมรรคาเมื่อครั้งบูรณะเส้นทาง ปราสาทประธานยอดพังทลายเหลืออยู่ครึ่งองค์สร้างด้วยศิลาแลงมีประตูทางเข้าทั้ง 4 ทิศ