วัดร่องเสือเต้น

วันที่ : 2023.07.24

 

ทริปเชียงรายครั้งนี้ เราพักอยู่ที่โรงแรมอิมพีเรียล และด้านหน้าโรงแรม คือ วัดร่องเสือเต้น เย็นๆ ก็เดินออกมาเยี่ยมชมวัดได้ เพราะช่วงเช้าจะมีทัวร์ลง และคนจะเยอะมาก ถ่ายรูป มุมสวยๆก็ลำบาก เราเลยเลือกมากันตอนเย็น ถึงแม้จะมีคนบ้าง แต่ทัวร์จะกลับไปหมดแล้ว คนก็จะน้อยลงมาหน่อย

 

วัดร่องเสือเต้น เป็นวัดสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง และผู้ที่สร้างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงราย ชื่อ "นายพุทธา กาบแก้ว" หรือ " สล่านก" ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ก้นกุฎิของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 และเสร็จ วันที่ 22 มกราคม 2559 รวมเวลาก่อสร้าง 11 ปี

 

 

ภายในวิหารจะมีจิตรกรรมเกี่ยวกับพุทธประวัติ มีลวดลายอ่อนช้อย และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ สีขาวมุก ขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 6.5 เมตร รวมทั้งบริเวณพระเศียรก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

 

 

 

บริเวณประตูทางเข้าวัดจะมีรูปปั้นเฝ้าหน้าประตู ดูน่าเกรงขาม 

 

ด้านหลังของวิหารยังประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติสีขาวขนาดใหญ่ ที่ตัดกับสีของวิหารที่เป็นสีฟ้า ทำให้สวยงามเด่นตระหง่านมาก

 

พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์ ขนาดสูง 20 เมตร โดยบนยอดได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไว้เช่นกัน

 

 

ใครได้ไปเชียงราย นอกจากวัดร่องขุ่น ที่เป็นวัดสีขาวแล้ว ลองไปไหว้พระที่วัดร่องเสือเต้น วัดสีน้ำเงิน อีกสักที่ก็ดีนะ smile

 

🙏 วัดร่องเสือเต้น
📌 ที่ตั้ง: หมู่บ้านร่องเสือเต้น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
☎️ เบอร์: 064-347-3636
📲 FB: www.facebook.com/RSTBlueTemple 
🚗 Map: https://goo.gl/maps/VjcsfX1mSxtHw79D8