เที่ยวปราสาทหิน จ.สุรินทร์

วันที่ : 2024.01.26

 

จังหวัดสุรินทร์ มีปราสาทหินที่น่าสนใจ น่าศึกษากันอยู่หลายที่ ซึ่งครั้งนี้เราอยู่สุรินทร์กัน 4 วัน 3 คืน เราเลยได้ไปปราสาทหินกันหลายแห่ง แต่ปราสาทหินที่จังหวัดสุรินทร์บางพื้นที่อยู่ใกล้ชายแดน จะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบของทางทหารอย่างเคร่งครัด และห้ามเดินออกนอกเส้นทางเด็ดขาด!!!


🐘 ปราสาทตาเมือนธม 🐘

 

ปราสาทตาเมือนธม เป็นหนึ่งในกลุ่มปราสาทตาเมือน ที่ติดอยู่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งกลุ่มปราสาทนี้เป็นสิ่งก่อสร้างสำหรับเป็นที่พักของคนเดินทาง สมัยพระเจ้าชัย     วรมันที่ 7 ตัวปราสาทอยู่บนเนินเขา โดยสร้างคร่อมโขดหินธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ในรูปของสยัมภูศิวลึงค์และเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม อยู่ใกล้ดินแดนเขมรมากที่สุด

 

 

ปราสาทแห่งนี้หันหน้าไปทางทิศใต้ ซึ่งต่างจากปราสาทอื่นๆที่หันไปทางทิศตะวันออก ปราสาทตาเมือนธม ยังมีอาคารอื่น คือ ปรางค์ก่อด้วยหินทรายสองหลังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของประสาทประธาน

 

 

บริเวณปราสาทก็จะมีร่องน้ำอยู่รอบๆปราสาท 

 

🐘 ปราสาทตาเมือนธม
📌 ที่ตั้ง: ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
💰 ค่าใช้จ่าย: == ไม่มีค่าใช้จ่าย ==
🚗 Map: https://maps.app.goo.gl/vVAdXGn2ZeLB83Vu9 

 

🐘 ปราสาทตาเมือน 🐘

 

ปราสาทตาเมือน (บายกรีม) ห่างจากประสาทตาเมือนโต๊ด 390 เมตร เป็นปราสาทที่ขนาดเล็กที่สุดในกลุ่มปราสาท ตัวปราสาทก่อด้วยศิลาแลง มีลักษณะเป็นห้องยาว และในอดีตใช้เป็นธรรมศาลา หรือ ที่พักสำหรับคนเดินทาง นั่นเอง

 

 

🐘 ปราสาทตาเมือน
📌 ที่ตั้ง: ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
** จะอยู่ถึงก่อนปราสาทตาเมือนธม **

 

🐘 ปราสาทตาเมือนโต๊ด 🐘

 

ปราสาทตาเมือนโต๊ด ก่อด้วยศิลาแลง มีกำแพงล้อมรอบและมีสระน้ำขนาดเล็ก อยู่ทางทิศเหนือ 1 สระ เชื่อกันว่าปราสาทแห่งนี้เป็น อโรคยาศาล หรือ สถานพยาบาลของชุมชน ซึ่งนิยมสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 

 

 

🐘ปราสาทตาเมือนโต๊ด
📌 ที่ตั้ง: ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
** จะอยู่ถึงก่อนปราสาทตาเมือนธม 750 เมตร **

 

🐘ปราสาทบ้านพลวง🐘

 

ปราสาทบ้านพลวง เป็นปราสาทองค์เดียวก่อด้วยศิลาแลง หินทรายและมีอิฐเป็นวัสดุร่วมก่อสร้างในส่วนบนของปราสาท หันหน้าไปทางทิศตะวันออก และมีคูน้ำรูปตัว U ล้อมรอบ ถัดจากคูน้ำก็จะเป็นบาราย (สระน้ำขนาดใหญ่)

 

ตัวปราสาทสร้างแบบศิลปะแบบบาปวน ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 4x4 เมตร ฐานศิลาแลง

 

ทับหลังที่พบส่วนมาก จะสลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ อยู่ทางทิศตะวันออกและทิศใต้ ส่วนทิศเหนือจะสลัก เป็นรูปพระกฤษณะฆ่านาค

 

ปราสาทนี้มีทางเข้าด้านเดียว อีกทางด้านเป็นประตูหลอก

 

🐘 ปราสาทบ้านพลวง
📌 ที่ตั้ง: บ้านพลวง ต.กังแอน อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
💰ค่าเข้าชม: 10 บาท/คน
⏰ เปิด: ทุกวัน เวลา 07.00-18.00 น.
🚗 Map: https://maps.app.goo.gl/TGcY26KzuyALgE6g7 

 

🐘 ปราสาทศิขรภูมิ 🐘

 

ปราสาทหลังนี้เป็นปราสาทที่สวยที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นปรางค์หมู่ 5 องค์ ก่ออิฐไม่สอปูน ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน และมีคูน้ำล้อมรอบ 3 ด้าน โดยเว้นด้านตะวันออกไว้เป็นทางเข้า

 

 

ทับหลังเป็นภาพพระศิวนาฎราชสิบกร ฟ้อนรำอยู่เหนือเกียรติมุข ซึ่งทับหลังนี้ถือเป็นทับหลังที่มีความสวยงามและ สมบูรณ์ที่สุดชิ้นหนึ่งของไทย บริเวณเสากรอบประตูสลักเป็นรูปนางอับสรถือดอกบัว

 

อีกด้านของจะเป็นรูปสลักทวารบาลยืนกุมกระบองอยู่

 

อีกมุมหนึ่งของปราสาทจะมีบัวยอดปราสาท วางแสดงอยู่ วัสดุเป็นหินทราย และเป็นศิลปะแบบลพบุรี (คล้ายแบบนครวัด)

 

🐘 ปราสาทศิขรภูมิ
📌 ที่ตั้ง: ต.ระแงง อ.ศิขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (ข้างวัดบ้านปราสาท)
💰ค่าเข้าชม: 10 บาท/คน (ต่างชาติ 50 บาท/คน)
⏰ เปิด: ทุกวัน เวลา 07.30-19.00 น.
🚗 Map: https://maps.app.goo.gl/tNg44KntDZAX9PA78